top of page

Grön teknik och skattereduktion

Vad är grön teknik?

Grön teknik är en skattereduktion som kan erhållas för solceller, energilagring och laddpunkt för elbil. Skattereduktionen ger 20 % avdrag (solpaneler) samt 50 % avdrag (batteri och laddstolpe) på material- och installationskostnader. Grön teknik är endast tillgängligt för privatpersoner.

Maxgränsen för avdraget ligger på 50 000 kronor per person och år. Det är även möjligt att dela upp skatteavdraget på flera personer i hushållet. Till exempel kan avdraget delas på två personer, vilket gör att man tillsammans kan få ut 100 000 kronor i avdrag.

Hur fungerar grön teknik?

Grön teknik appliceras enligt fakturamodellen och dras av direkt vid inköp. Avdraget ges alltså direkt på faktura på samma sätt som rotavdrag. Detta innebär att privatpersoner inte själva behöver ansöka om avdraget utan det hanteras av NorrWatt. 

Nytt: 2024-07-04

Skatteverkets uppfattning är att installation av batteri som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el ger rätt till skattereduktion även om batteriet till viss del utnyttjas för stödtjänster och elprisarbitrage (Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för grön teknik – installation av batteri som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el). Ställningstagandet är framtaget med anledning av Skatterättsnämndens avgöranden SRN 2024-07-03, dnr 14-24/D och SRN 2024-07-03, dnr 11-24/D.

Källa: Skatteverket

bottom of page